Det russiske atelier


Besøg atelieret i

planteskolens

åbningstid
Den russiske maler

Anatoly Speka

har hver sommer siden 2001

haft udstilling i planteskolens atelier


Se malerierne nederst på siden


Få malet et portræt. Kontakt planteskolen.

Oliemalerier til salg